Bezdech podczas snu

Bezdech jest częstą przyczyną bezsenności i złej jakości snu. Poznaj przyczyny bezdechu

Greckie słowo „Apnea” dosłownie znaczy „bez oddechu” Są trzy typy bezdechu: obturacyjny, centralny i mieszany. Najpopularniejszy z nich to obturacyjny. Oprócz różnicy w przyczynie każdego typu, we wszystkich trzech, ludzie z nieleczonym bezdechem przestają oddychać kilka razy w ciągu snu, czasami setki razy podczas nocy i często oddech zatrzymuje się na minutę lub dłużej.

Obturacyjny bezdech jest spowodowany przez blokadę przepływu powietrza, Zwykle kiedy miękka tkanka w tylnej części gardła opada i zamyka przepływ powietrza podczas snu. W centralnym bezdechu, powietrze nie jest blokowane ale mózg nie wysyła sygnału do mięśni odpowiedzialnych za oddech. Mieszany rodzaj bezdechu, jak nazwa wskazuje jest kombinacją dwóch wyżej wymienionych. Z każdym zdarzeniem bezdechu, mózg na krótko budzi człowieka w celu aby złapał znów oddech, ale konsekwencją tej dolegliwości jest bardzo przerywany sen kiepskiej jakości.

Bezdechjest bardzo powszechny, tak powszechny jak cukrzyca u dorosłych i atakuje on ponad 20 milionów Amerykanów, jak wykazują badania National Institutes of Health. Czynniki ryzyka to: bycie mężczyzną, nadwaga, wiek ponad 40 lat, ale bezdech może zaatakować każdego w każdym wieku, nawet dzieci. Wciąż z powodu niewiedzy i braku zainteresowania tym problemem w społeczeństwie, duża liczba przypadków bezdechu zostaje niezdiagnozowana i co za tym idzie nieleczona. Niemniej jednak jest to poważne zaburzenie, które może mieć konsekwencje dla zdrowia.

Nieleczony bezdech może powodować wysokie ciśnienie i inne sercowo naczyniowe choroby, problemy z pamięcią, przybieranie na wadze, impotencję i bóle głowy. Co więcej, nieleczony bezdech może być odpowiedzialny za gorszą wydajność w pracy i brak koncentracji. Na szczęście bezdech może być diagnozowany i leczony. Istnieje kilka opcji leczenia a badania tej choroby są cały czas kontynuowane przez naukowców z akademii medycznych.

Już wkrótce o tym jak leczyć bezdech!

sostatnia aktualizacja: 03.09.2009